Lemondás

Felelősség a belső tartalomért
Honlapunk minden tartalmát gondosan és jóhiszeműen hozták létre. Az oldalak időszerűségének, teljességének és pontosságának garantálása nem fogadható el. A 7 § szerint. 1 A TMG szolgáltatóként a saját tartalmukat ezen oldalakon az általános törvények szerint, a 8 - 10 §-ok szerint nem köteles továbbítani vagy tárolni a monitoron. Kérjük, távolítsa el a tartalmat az adott jogsértés ismeretének időpontjától, és nem vagyunk felelősek a tudás megszerzésének időpontja előtt.

A külső kapcsolatokra vonatkozó felelősség korlátozása
Weboldalunk úgynevezett. „Külső linkek” (weboldalakra mutató hivatkozások), amelyek felett nincs irányításunk, és ezért nem vállalunk felelősséget. Az információk tartalmáért és pontosságáért a kapcsolt weboldal információszolgáltatója felelős. Amikor a kapcsolat létrejött, jogsértések nem voltak felismerhetők. Ha az ismert törvény megsértése lenne, a megfelelő linket azonnal eltávolítjuk tőlünk.

szerzői jog
Az ezen a weboldal tartalmán és a szerzői jog által védett műveken közzétett információk. Bármilyen másolás, szerkesztés, terjesztés és minden olyan kizsákmányolás, amely a szerzői jogi határokon kívül esik, megköveteli a szerző vagy a szerző előzetes írásbeli hozzájárulását.

Képek
A weboldalon használt képek szerzői joga a Jungbrunnen - Ifjúsági Szökőkút GmbH, Wikipedia vagy Fotolia.

Adat védelem
A webhelyünk meglátogatásával a kiszolgálón található adatok (dátum, idő, oldal) tárolhatók. Ez nem személyes adatok elemzése (pl. Név, cím vagy e-mail cím). Ha más személyes adatokat gyűjtöttek, ezt - ha lehetséges - csak a weboldal felhasználójának előzetes hozzájárulásával végezzük. Az adatok harmadik félnek történő átadása nem történik meg a felhasználó előzetes hozzájárulása nélkül. Rámutatunk arra, hogy az interneten keresztül történő adatátvitel (pl. E-mail) biztonsági réseket okozhat. Nem garantálható az adatok teljes védelme a harmadik felek hozzáférése ellen. Nem vállalunk felelősséget az ilyen biztonsági résekből eredő károkért. A közzétett információk harmadik fél általi felhasznlása reklámozás céljából kifejezetten kizárt. A nemkívánatos rekláminformációk esetében, például spam-mailek esetén fenntartjuk a jogi lépéseket.